Dekoracije

Dekorativni predmeti od ispranog drveta zanimljivih oblika