Mesarski blok

Mesarski blok (eng. Butcher Block) je drvena površina sastavljena iz više komada tvrdog drveta sa vlaknima postavljenim paralelno (Edge Grain) ili vertikalno (End Grain).
Najčešću primenu nalazi u profesionalnim kuhinjama i mesarama mada u poslednje vreme se sve popularnija u domaćim kuhinjama pre svega zahvaljujući kulinarskim emisijama na 24KITCHEN.
End Grain je posebno zanimljiv jer čuva oštrinu noževa i znatno duže traje od klasične daske i Edge Grain-a.